Äntligen är det helg! Jag jobbar sällan heltid, men nu jobbar jag heltid på kontor och det är så jävla kul och alla på min arbetsplats är så snälla att jag knappt kan hålla mig från att droppa idén “Ska vi inte ha obligatoriskt fika tillsammans varje dag?”

Folk kommer och tar i hand och hälsar en välkommen, erbjuder sig skjuts, bjuder på fikabröd och specialgjorda mackor och skrattar åt ens skämt. När man väl kommer med idéer blir dom mottagna med entusiasm. Man undrar – är det här det som är det normala?

Jag minns en kille på en arbetsplats i Stockholm. Varje dag hade jag ont i magen när jag gick till jobbet. När jag – mot alla odds – lyckades göra en stor affär (trots att jag mådde skit) och hade marknadsansvarig på telefonen, frågade jag honom om hjälp med datorn. Han stod med en kaffekopp i handen och tittade drygt på mig och sa “Jag är upptagen”. Sen tog han en klunk kaffe, vände han sig om och fortsatte och prata med en annan kollega. Nackskott tänkte jag. Fy fan vad skönt att slippa Stockholm.

Men även om man har ett jobb där man nästan känner att man vill bli kvar och äta popcorn efter 17.00 har jag redan nu upptäckt problemet med fenomenet heltid. MAN BLIR SÅ JÄVLA TRÖTT! Sex, porr och onani är bara att glömma. Till och med fredag går bort för då måste man ligga i soffan och sondmatas för att förebygga utbrändhet. Knulla och onanera, det kanske man bara gör på lördagar när man lever ett normalt liv och jobbar heltid? Eller hur känner du?

Igår hade jag en photo shoot inbokad – 02.00! Snacka om avbrott i sondmatningen. 05.10 lördag morgon blev vi klara. Men jag älskar verkligen att fota med Simon, jag tycker han är så grym och eftersom han jobbar både som journalist, fotograf och studerar på heltid, så fotar vi när han kan.

Vi fotade för en intervju jag gjort som kommer att publiceras i ett magasin här i dagarna. Den handlar om mitt engagemang i förföljelsen och organskörden av Falungong i Kina. Min blogg kommer att handla lite om det också. Jag kan ju inte bara skriva om kärlek och sex. Helst inte när jag jobbar heltid och bor i Piteå, då blir det en uppdatering i månaden. För om du tror att det finns män som räcker till för sex i Piteå varje lördag, då bör du komma hit och prova dra på Tinder. Fem svep och du är i den där i den där bubblan som skickar ut ringar på vattnet ända till Umeå och inte fan har jag tänkte knulla en vegan. Var fan håller swingersklubben hus?

Men nu ska jag i alla fall ha min efterlängtade porrhelg och onanera med både butplug och dildo, duka upp med lösvikt från Kioskpiraten och ha tre olika sorters pizza med beasås vid sängkanten. Bara jag och Rocco. Folk frågar ibland varför jag gillar honom, inte folk som känner mig, men andra random nyfikna och så säger jag – snacket. Snacket är det bästa med Rocco. Roccos snack är som strösslet på MD’s i Gällivare, som midnattssolen uppe i Björkliden, som rapsfälten i Skåne, som hummern på Sturehof och som lättnaden när planet lyfter från Landvetter och man lämnar Göteborg. Roccos snack är det som gör att kvinnliga porrstjärnor gör saker med honom dom aldrig gjort med någon annan. Roccos snack är det som gör honom till min favoritporrstjärna.

Tänk själv – har du nånsin legat med en tyst person? Någon som bara ger ifrån sig märkliga tysta, näst intill ohörbara stön. Man hör regnet smattra mot fönstret, avlägsna röster, ett eko från det förflutna, en förträngd dimskala, Milan Kunderas metaforer, trafiken från E4an. SNACKA! Ta ton! Våga och vinn! Säg din känsla, säg vad du vill ha, kom med komplimanger, men var inte tyst som ett lik. Jag är pervers, men inte nekrofil. Talk dirty to me. 

En annan sak jag reflekterat över på senaste är alla dessa människor som vill bli ihopknutna eller fastkedjade medan den andra drar ut på bio, krogen eller jobbet. Man ska ligga där på golvet och varken kunna kila sig eller kissa medan timmarna går och den andra lutar sig tillbaka på VIP-bio och ser den senaste Apornas Planet. Vad är grejen med det? Verkar vara många som tycker om det. Verkar helt klart vara det nya innesexet, eller bör jag säga ickesexet. Maktspel i all ära, men när den andra inte ens är där… Jag får göra lite efterforskning på ämnet och återkomma.

Trevlig helg!

Kioskpiraten

Finally, it’s weekend. I rarely work full-time jobs, but now I work full-time at an office and it’s so freaking fun and all my co-workers are so nice I can’t hardly keep myself from dropping the idea “Shouldn’t we have a mandatory fika (Swedish coffee time) together every day?”

People come and shake hands and say welcome, offering me a ride home, fika bread, specially made sandwiches. People laughing at my jokes and when I come with ideas they are received with enthusiasm. One easily wonders – is this what’s normal?

I remember a guy at my workplace in Stockholm. Every day I had stomach ache when I went to work and when I, against all odds, managed to make a huge deal (even if I felt like shit) and had the marketing director on the phone I asked him about help with my computer. He had a coffee cup in his hand, looked at me and said “I’m busy”. Then he had a sip of of coffee and continued to talk with another colleague. Baam in the back of the head I thought. Fuck it’s great getting rid of Stockholm.   

But even if you have a job where you almost feel like you wanna stay after 5 pm and eat popcorn I have already discovered the problem with the phenomenon full-time jobs. YOU GET SO FUCKING TIRED! Sex, porn and masturbation is just to forget, even Friday vanishes because then you have to lay down in the sofa getting tube-fed to prevent getting burned out. Fucking and masturbating, maybe that’s just something you do on Saturdays when you have a normal life working full-time? Or what do you think?

Yesterday I had a photo shoot scheduled – 2 am! That’s what I call a break in the tube-feeding. 5.10 Saturday morning we were finished. But I really love taking photos with Simon, I think he’s so great and he works both as a journalist, photographer and studies full-time, so when he has a gap in in schedule that’s when we take photos.

We took photos for an interview that will be published in a magazine some time soon. It’s about my engagement in the persecution and organ harvesting of Falungong in China. My blog will contain a little bit about that too, I can’t just write about love and sex. Especially not when I’m working full-time in Piteå, then it would be one blog post per month, because if you think there’s enough men for sex every Saturday in Piteå. Then you should get here and try to go on Tinder. Five swipes and you’re alone in that bubble sending out rings on the water all the way to Umea and I haven’t planned to fuck a vegan. Where the fuck has the swingers club gone?

So now I will finally have my eagerly awaited porn weekend and masturbate with both but plug and dildo, set the table with Swedish candy from The candy pirate and have 3 different kinds of pizza with béarnaise sauce by the bedside. Just me and Rocco. People sometimes ask me why I like him, well, people that know me know why, but when curious random people ask I say – the talk. The talking is the best thing with Rocco. Rocco’s talk is like the sprinkles on MD’s in Gällivare, as the midnight sun in Björkliden, as the colza fields in Skåne, the lobster at Sturehof, the relief when the plane lifts from Landvetter and you leave Göteborg. Roccos talk is what makes female porn stars do things with him they would never do with anyone else. Rocco’s talk is what makes him my favourite porn star.

Think about it – have you ever fucked with a silent person? Someone that just gives away weird silent, almost inaudible sounds? You can hear the rain against the window, distant voices, an echo from the past, a repressed diminished scale, Milan Kunderas metaphors, the traffic from the highway. TALK! Say something! Dare and win. Say your feeling, say what you want, give me compliments, just don’t be silent as a corps! I’m perverted, but I’m not a necrophiliac.

Another thing I have been thinking about lately is all these people that wants to be tied together or chained while the other one goes to the movies, the club or to work. You’re supposed to lie there on the floor without being able to scratch yourself or pee while the other one is leaning back comfortably at the VIP cinema watching the lates Planets of The Apes. What’s the rush with that? It’s clearly the latest sex trend, or should I say none sex trend. I have to make some research and get back with more info.

Have a nice weekend!